Lurer du på hvordan vi behandler personopplysninger i Bravo Group?

Under vil du finne en oversikt over hvor vi henter personopplysninger, behandler opplysninger og tredjeparts mottakere.

Nettbasert behandling av personopplysninger på www.bravogroup.no

Nettredaktøren har det daglige ansvaret for Bravo Group AS behandlinger av personopplysninger på bravogroup.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.
Bravo Group står selv for utvikling, drift og vedlikehold av våre nettsteder.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Bravo Group som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk

Datatilsynet samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på bravogroup.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics, Leadfeeder og Hotjar på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Bravo Group til andre aktører.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Bravo Group bruker ikke informasjonskapsler til å generere statistikk, og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Søk

Bravo Group lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkeverktøyet Google Analytics og Leadfeeder. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form.

«Fant du det du lette etter?» - tilbakemeldingsfunksjon

Nederst i noen av artiklene på nettstedet finner du en funksjon der du kan gi tilbakemelding om du fant informasjonen du lette etter, eller ikke. Vi bruker tilbakemeldingen til å forbedre innholdet på nettstedet. Bruker du denne funksjonen, legges det igjen en FormCookie på datamaskinen din, denne kan ikke brukes til å spore meldingen tilbake til deg. Tilbakemeldingen du sender oss lagres i vår database.
Funksjonen brukes ikke til veiledning, og vi ber deg derfor om ikke å registrere spørsmål som du ønsker svar på her. Vi ber deg om å ikke registrere sensitiv informasjon, ettersom funksjonen ikke er sikret (kryptert).

Alle innlegg og tilhørende kommentarer, arkiveres i tråd med arkivlovgivningen.
Du kan legge igjen kommentarer uten å registrere deg. Legger du igjen navn og adresse, vil opplysninger bli liggende som en del av innlegget. Derom du har publisert kommentarer som du ønsker å rette eller slette, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere det. Du har imidlertid ikke krav på retting og sletting av ytringer.

Deling av innlegg på blogg

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra oss når vi publiserer ny informasjon på bravogroup.no. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Du kan velge å oppgi om du representerer en virksomhet, er privatperson eller annet. Dette gjøres for at vi kun skal sende relevant informasjon.

Bestilling av veiledningsmateriell

På nettsiden kan du bestille veiledningsmateriell ved å oppgi blant annet virksomhet, navn, e-post og postadresse. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av veiledningsmateriell blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen. Etter bestillingen er sendt vil alle opplysninger bortsett fra antall og virksomhet slettes, disse opplysningene benyttes til å utarbeide statistikk.

Påmelding til kurs og seminarer

På nettsiden kan du melde deg på kurs og seminarer ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver. I tillegg ber vi deg oppgi informasjon om evt. Allergier og behov for tilretteleggelse. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere kurset.

Bestilling av foredrag

På nettsiden kan du be Bravo Group om å holde et foredrag for din virksomhet, vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av foredrag blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere foredraget.

Meldesystemet

Avdelingsdirektør for avdeling II har det daglige ansvaret for meldesystemet. Bravo Group skal vedlikeholde en offentlig fortegnelse over alle behandlinger av personopplysninger som meldes inn (personopplysningsloven § 42).

Meldesystemet gjør det mulig for enkeltpersoner å sjekke hvem som har meldt inn hvilken behandling av personopplysninger. Bravo Group foretar ikke noen godkjennelse av meldingene som sendes inn, men benytter meldesystemet ved enkelthendelser angående bestemte virksomheter, samt for planlegging av tilsyn og kontroll.

Alle opplysninger som rapporteres inn til meldesystemet publiseres i en offentlig database. Opplysningene knytter seg til virksomheten som sådan, og er ikke personopplysninger i personopplysningslovens forstand. Meldinger som mottas i papirformat blir lagt inn elektronisk og følger samme prosedyre som øvrige meldinger.
Bravo Group meldesystem bruker informasjonskapsler for å gjøre det mulig for brukeren å legge inn melding.

Meldinger løper ut etter tre år. Virksomhetene må da melde på nytt om de fortsatt behandler personopplysninger. Virksomheten er selv ansvarlig for å følge opp dette.

Spørreundersøkelser

Markedsansvarlig har det daglige ansvaret for Bravo Group spørreundersøkelser. Bravo Group bruker Microsoft Forms til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Datatilsynet vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Anonyme undersøkelser

Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Bravo Group samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

Identifiserbare undersøkelser

Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Bravo Group identifisere de som har besvart undersøkelsen.