DIGITALISERING

For Bravo handler digitalisering om å bruke ny teknologi for å skape mer effektive arbeidsprosesser, forenkle brukergrensesnitt, øke kvalitet og stabilitet som i sum skal øke produktivitet og innovasjon.